10 квітня 2021 р.

Вулиця Чорноморська. 1944 рік.
В Меморіальному музеї К.Г. Паустовського експонується фотовиставка "На Ланжероні… на Чорноморській вулиці". На виставці представлені світлини будинків непарної сторони вулиці, зруйнованих в наслідок зсуву на Ланжероні, що почався в 1918 році. Частина світлин зроблена в 1918-1930-х роках, деякі вже після війни. Світлини непарної сторони вулиці надав одеський фотограф і наш друг - Сергій Калмиков.
Світлини вулиці Чорноморської можна знайти в інтернеті на різних сайтах. Спасибі небайдужим одеситам! В цілому, це фото зниклої непарної сторони вулиці, постраждалої від зсуву.
Серед цих світлин зустрічаються акварелі художниці Олімпіади Федірівни Стоянової. Ці замальовки були зроблені в 1944 році після звільнення Одеси. На них закарбовані будинки як парного боку вулиці, так і непарного. Щоправда, будинками ці остови стін, в оточенні купи каміння, без дахів, назвати важко. В музейній експозиції не представлені акварелі Олімпіади Стоянової. Тому зараз ми пропонуємо вашій увазі ці замальовки в онлайн форматі.
Вулиця Чорноморська. Художниця О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 рік.

Подивитись більше замальовок
Там же (в інтернеті), разом з акварелями Стоянової розміщена світлина вулиці Чорноморської, яка зроблена з літака. Імовірно, цей знімок також був зроблений в 1944 році і, швидше за все, аерофотозйомка прибережної частини міста велася вже після визволення Одеси.
Вулиця Чорноморська. Аерофотозьомка. 1944 рік.
Дивлячись на цю фотографію і акварелі Стоянової, виникає питання: «Коли вулиця була так зруйнована - в 1941 чи в 1944 роках?». Тут мене зрозуміють дослідники історії міста, які часто по крупицях збирають інформацію про той чи інший будинок. А в даному випадку мова йде про всю вулицю. Можливо, відповідь на це питання вже є, і вона просто випала з нашого поля зору. Якщо «так» - чекаємо коментарів.
Відомо, що в період оборони Одеси, фашистські бомбардувальники бомбили місто. Переважно - порт. І більшою мірою, страждали мешканці будинків, що знаходились в центрі міста і в прибережній зоні. Вулиця Чорноморська - перша лінія від одеської затоки, і не випадково Костянтин Паустовський назвав її «морським форпостом Одеси».
Є свідотства, що в 1941 році, під час нальотів ворожої авіації, тут були зруйновані лише декілька будинків. У книзі Анатолія Горбатюка "1941. Хроніки блокадної Одеси. «У списках загиблих значиться ...» (2014), йдеться про два зруйнованих будинка по вулиці Чорноморській - №№ 2-а, 25. Тут є опис трагедії мешканців будинку № 2-а, що сталася 19 серпня 1941 року: «Через 8 годин з моменту обвалення в результаті попадання фугасної бомби в будинок № 2-а по вул. Чорноморській були виявлені 12 осіб під стіною, що загрожувала обвалитися в будь-яку хвилину, куди вони були відкинуті вибуховою хвилею. Всі 12 були важко контужені з втратою мови і слуху. При цьому стіна, біля якої вони перебували в абсолютно нерухомому стані, відразу ж після того, як їх витягли, обвалилася ... ».
Ці дані взяті з дисертації доктора Волоха Бориса Самойловича, який в період оборони Одеси служив командиром хірургічного взводу 195-го медсанбату.
Старожили вулиці Чорноморської, які в роки війни були дітьми, розповідали, що коли місто окупували фашистські війська, всіх мешканців Чорноморської виселили - в будинках розмістилися румунські солдати. А це означає, що в 1941 році більша частина будинків не була зруйнована.
Відомо, що під час визволення Одеси, радянські війська також бомбили місто, і в першу чергу - порт... Ймовірно, масштабні руйнування будинків на Чорноморській сталися під час проведення операції зі звільнення міста в 1944 році.
В повісті «Час великих очікувань» Костянтин Паустовський писав: «... Я полюбив цю маленьку вулицю на околиці і був упевнений, що вона наймальовничіша в світі». Він прожив на Чорноморській два роки - в 1920 та 1921-му, і ці враження відносяться саме до цього періоду. З того часу пройшло сто років. Вулиця кардинально змінилася - зсув і війна внесли свої корективи. Велика частина будинків зникла, деякі вдалося відновити, в тому числі і будинок, в якому жив Костянтин Паустовський.
Вулиця змінилася ... Але вона і сьогодні така ж мальовнича, як і за часів Паустовського.

Лілія Мельниченко
Зав. Меморіальним музеєм К.Г. Паустовського


Улица Черноморская. 1944 год.

В Мемориальном музее К.Г. Паустовского экспонируется фотовыставка «На Ланжероне… на Черноморской улице…». На выставке представлены фотографии домов нечетной стороны улицы, разрушенных в результате оползня на Ланжероне, начавшегося в 1918 году. Часть фотографий сделана в 1918-1930-х годах, некоторые уже после войны. Фотографии нечетной стороны улицы предоставил одесский фотограф и наш друг - Сергей Калмыков.
Фотографии улицы Черноморской можно найти в интернете на разных сайтах. Спасибо неравнодушным одесситам! В основном это фото исчезнувшей нечетной стороны улицы, пострадавшей от оползня.
Среди этих фотографий встречаются акварели художницы Олимпиады Федоровны Стояновой. Эти зарисовки были сделаны в 1944 году после освобождения Одессы. На них запечатлены дома как четной стороны улицы, так и нечетной. Правда, домами эти остовы стен, в окружении груды камней, без крыш, назвать трудно. В музейной экспозиции не представлены акварели Олимпиады Стояновой. Поэтому сейчас мы предлагаем вашему вниманию эти зарисовки в онлайн формате.
Улица Черноморская. Художница О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 год.

Смотреть больше зарисовок
Там же (в интернете), вместе с акварелями Стояновой размещена фотография улицы Черноморской сделанная с самолета. Предположительно, этот снимок также был сделан в 1944 году и, скорее всего, аэрофотосъемка прибрежной части города велась уже после освобождения Одессы.
Улица Черноморская. Аэрофотосъемка. 1944 год.
Глядя на эту фотографию и акварели Стояновой, возникает вопрос: «Когда улица была так разрушена - в 1941 или в 1944 годах?». Здесь меня поймут исследователи истории города, которые часто по крупицам собирают информацию о том или ином доме. А в данном случае речь идет о всей улице. Возможно, ответ на этот вопрос уже есть, и он просто выпал из нашего поля зрения. Если «да» - ждем комментариев.
Известно, что в период обороны Одессы, фашистские бомбардировщики бомбили город, преимущественно – порт. И в большей степени, страдали жители домов, расположенных в центре города и в прибрежной зоне. Улица Черноморская – первая линия от одесского залива, и не случайно Константин Паустовский назвал ее «морским форпостом Одессы».
Есть свидетельства о том, что в 1941 году, во время налетов вражеской авиации, здесь были разрушены лишь несколько домов. В книге Анатолия Горбатюка «1941. Хроники блокадной Одессы. «В списках погибших значится…» (2014), указаны два разрушенных дома по улице Черноморской - №№ 2-а, 25. В книге есть описание трагедии жильцов дома № 2-а, случившейся 19 августа 1941 года: «Через 8 часов с момента обрушения в результате попадания фугасной бомбы в дом № 2-а по ул. Черноморской были обнаружены 12 человек под стеной, грозившей обрушением в любую минуту, куда они были отброшены взрывной волной. Все 12 были подвержены тяжелым контузиям с потерей речи и слуха. Причем стена, возле которой они находились в совершенно неподвижном состоянии, сразу же после того, как их извлекли, обвалилась…».
Эти данные взяты из диссертации доктора Волоха Бориса Самойловича, который в период обороны Одессы служил командиром хирургического взвода 195-го медсанбата.
Старожилы улицы Черноморской, которые в годы войны были детьми, рассказывали, что когда город оккупировали фашистские войска, всех жителей Черноморской выселили – в домах разместились румынские солдаты. А это значит, что в 1941 году большая часть домов не была разрушена.
Известно, что во время освобождения Одессы, советские войска тоже бомбили город, и в первую очередь – порт. Вероятно, масштабные разрушения домов на Черноморской произошли в период проведения операции по освобождению города в 1944 году.
В повести «Время больших ожиданий» Константин Паустовский писал: «… Я полюбил эту маленькую окраинную улицу и был уверен, что она самая живописная в мире». Он прожил на Черноморской два года - в 1920 и 1921-м, и данные впечатления относятся именно к этому периоду. С тех пор прошло сто лет. Улица кардинально изменилась – оползень и война внесли свои коррективы. Большая часть домов исчезла, некоторые удалось восстановить, в том числе и дом, в котором жил Константин Паустовский.
Улица изменилась… Но она и сегодня такая же живописная, как и во времена Паустовского.

Лилия Мельниченко
Зав. Мемориальным музеем К.Г. Паустовского

Вулиця Чорноморська. Художниця О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 рік.
Улица Черноморская. Художница О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 год.
Вулиця Чорноморська. Художниця О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 рік.
Улица Черноморская. Художница О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 год.
Вулиця Чорноморська. Художниця О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 рік.
Улица Черноморская. Художница О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 год.
Вулиця Чорноморська. Художниця О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 рік.
Улица Черноморская. Художница О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 год.
Вулиця Чорноморська. Художниця О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 рік.
Улица Черноморская. Художница О.Ф. Стоянова. Акварель. 1944 год.

Немає коментарів:

Дописати коментар